Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Β΄ ΜΕΡΟΣ)

Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Κατραμάδος
            «….Ο σπόρος του Ευαγγελίου ρίχνονταν από τους άοκνους  εργάτες σε κάθε μέρος της Οικουμένης και αύξανε θεαματικά. Τα σκοτάδια της πλάνης διαλύονταν με το άκουσμα της Ευαγγελικής Αλήθειας. Οι δεισιδαίμονες τυραννικές αντιλήψεις παραμερίζονταν μπροστά στην ελευθερία του Χριστιανικού μηνύματος.
 

            Οι ασήμαντοι αλιείς της Γαλιλαίας έστρεψαν την ιστορία του κόσμου στον δρόμο της ανθρωπιάς, του πολιτισμού και της προόδου. Οι ταπεινοί και καταφρονημένοι άνθρωποι της παλαιάς εποχής, οι οποίοι δεν είχαν μεγαλύτερη αξία από εκείνη των ζώων, αναδείχτηκαν χάρη στο κήρυγμα Εκείνων, για πρώτη φορά ως ανθρώπινες αξίες και ακόμα περισσότερο, ως ζωντανές εικόνες του Θεού!  Πολλοί ισχυροί κατάλαβαν ότι η εγκόσμια ισχύς τους δεν είχε πραγματική αξία και γι' αυτό την αποποιήθηκαν. Μια νέα πρωτόγνωρη παγκόσμια Αδελφότητα γεννήθηκε στον κόσμο, η

26-6-2017 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΧΙΜ. ΣΠΥΡ .ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ
            Στις 29 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει με ξεχωριστή λαμπρότητα τους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Της, τον  Πέτρο και τον  Παύλο, τους βασικούς δηλαδή πυλώνες της Χριστιανικής πίστεως και Παραδόσεως. Την επομένη στις  30 Ιουνίου εορτάζει τη Σύναξη των 12 Αποστόλων. Υπάρχουν και οι προσωπικές μνήμες τους σε διάφορες ημερομηνίες του έτους, αλλά με αυτόν τον συλλογικό εορτασμό τιμάται σύμπασα η χορεία των μεγάλων αυτών ανδρών, οι οποίοι ως συνεχιστές του έργου του Κυρίου επί της γης, έστρεψαν τον ρου της ιστορίας, άλλαξαν την μορφή του κόσμου! Εμείς ως συνειδητό Εκκλησιαστικό Σώμα Χριστού γνωρίζουμε την ανεκτίμητη προσφορά τους στην εδραίωση και επέκταση της Εκκλησίας στον κόσμο και γι' αυτό με την ευκαιρία της νηστείας που προηγείται προς τιμή  τους εναποθέτουμε και τη βαθιά  ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας προς όλους Αυτούς.

     Οι  μορφές τους είναι ιστορημένες σε περίοπτες θέσεις στους Ναούς μας και αναφορές τους στις ακολουθίες είναι συχνές. Αυτοί αποτελούν την αγιολογική χορεία της Εκκλησίας μας. Χάρη στο δικό τους αγώνα, τις προσωπικές τους θυσίες, θεμελιώθηκε η Εκκλησία στον κόσμο, μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό για την εν Χριστώ σωτηρία και αλήθεια περιβάλλον. Επισφράγισμα του έργου τους υπήρξε ο εμποτισμός του με το αίμα τους. Στο σύνολό τους έδωσαν  τη ζωή τους για τον ευαγγελισμό του κόσμου. Είναι γεγονός πως οι  χριστιανοί γνωρίζουμε  ελάχιστα για τα πρόσωπα και το έργο των Αποστόλων. Ο  συνειδητός χριστιανός δεν είναι παθητικός οπαδός και ουραγός κανενός αρχηγού, αλλά ενεργό κύτταρο του Εκκλησιαστικού Σώματος με γνώση, γνώμη και δημιουργική πρωτοβουλία στη ζωή της Εκκλησίας.  Η λέξη «Απόστολος» σημαίνει απεσταλμένος. Απόστολοι ονομάσθηκαν οι εκλεγμένοι και καλεσμένοι από τον Κύριο μαθητές Του να συνεχίσουν το έργο Του, μετά την εις τους ουρανούς Ανάληψή Του. Επίσης έγιναν οι μάρτυρες της Αναστάσεώς Του «ως σχάτου τς  γς» ( Πράξ. 1,8). 

 

       Η εκλογή και η κλήση των Αποστόλων, έγινε αμέσως με την αρχή της δημόσιας δράσης του Κυρίου, στη Γαλιλαία. Ευθύς μετά τη Βάπτισή Του κατευθύνθηκε στις όχθες της λίμνης Γενησαρέτ, όπου απευθύνθηκε στους εκεί αλιείς, στους οποίους είπε: «δετε πίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἀλιείς νθρώπων» (Ματθ. 4,19). Αυτοί «εὐθέως φέντες τά δίκτυα ηκολούθησαν ατ» (Ματθ.4,21). Άλλοι «φέντες τόν πατέρα ατν Ζεβεδαίον ν τ πλοί μετά τν μισθωτν πλθον πίσω ατο» (Μαρκ. 1,20). Οι μαθητές ορίσθηκαν από τον Κύριο σε τρεις κύκλους ήτοι: τον στενό κύκλο των 12 , τον  κύκλο των 70  και τον  κύκλο των πολυπληθών φίλων Του. Μεγαλύτερη σημασία είχε ο κύκλος των 12. Αυτοί βρισκόταν πλησίον Του και σ' αυτούς αποκάλυψε τα Μυστήρια του Θεού. Αυτοί έλαβαν την χάρη της Ιερωσύνης να επιτελούν τις αγιαστικές και λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας, να κηρύττουν και να διοικούν Αυτήν  και να μεταδίδουν την Χάρη του Αγίου Πνεύματος στους διαδόχους τους. Είχαν την τιμή να ορισθούν κατ' εξοχήν συνεχιστές του έργου Του, διότι μόνο σε αυτούς είπε: «γ ξελεξάμην ὑμᾶς, καί θηκα ὑμᾶς να μες πάγετε και καρπόν φέρητε, καί καρπός μν μένη» (Ιωάν. 15,16). Μετά την Ανάσταση τους κατέστησε επίσημα διαδόχους του έργου Του:  «καθὼς ἀπεσταλκὲ μὲ ὁ Πατήρ, κγῶ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπῶν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἂν τινῶν ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς, ἂν τινῶν κρατῆτε , κεκράτηνται» (Ιωάν. 20,21). Επίσης στο όρος της Γαλιλαίας, όπου είχαν συναχθεί οι έντεκα μαθητές, λίγο πριν την Ανάληψη τους είπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμὶν» (Ματθ. 28, 19-20).

              Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν επέλεξε τους Αποστόλους Του από την ελίτ της τότε αριστοκρατίας, ή από τις τάξεις των πολιτικά ισχυρών, των οικονομικά δυνατών, ή τους κλειστούς κύκλους της διανόησης, διότι η διαφθορά, η κατάπτωση και η έπαρση ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Τους επέλεξε από τους άσημους, αδύναμους και αγράμματους ανθρώπους, οι οποίοι βίωναν την δυστυχία και την κακοδαιμονία της πτώσεως και της αμαρτίας καλλίτερα από τους πρώτους και καλλιεργούσαν έντονα στην ψυχή τους την προσδοκία της από το Θεό απολυτρώσεως. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του αποστόλου Παύλου: «Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τὴ σοφία τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν…. τὰ μωρά του κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός,  ἴνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνη, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἴνα καταισχύνη τὰ ἰσχυρὰ καὶ τὰ ἀγενῆ του κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἴνα τὰ ὄντα καταργήση, ὅπως μὴ καυχήσηται πάσα σὰρξ ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ.» (Α΄ Κορ. 1, 21-29). Η άσημη προέλευση των Αποστόλων είναι από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια ως σήμερα σημείο αναφοράς όλων των πολεμίων του Χριστιανισμού, ως δήθεν θρησκεία των παρακατιανών ανθρώπων. Η ψευτοδιανόηση  ήθελε έναν Χριστιανισμό «φιλοσοφικό», ο οποίος θα έδινε έναυσμα για ανώφελες συζητήσεις  στους κλειστούς κύκλους των «πνευματικών ανθρώπων», αποκομμένο από τον αγιαστικό και σωστικό ρόλο του. Αυτός δεν ταιριάζει στα μέτρα τους, γι' αυτό απορρίπτεται και πολεμείται λυσσαλέα σε όλες τις εποχές! 

 

        Το Άγ. Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής  μεταμόρφωσε τους άσημους, δειλούς και αγραμμάτους ψαράδες σε σοφούς άνδρες, σε πανίσχυρες προσωπικότητες, σε ολόφωτες υπάρξεις, οι οποίοι καταύγασαν την οικουμένη. Η συγκλονιστική εμπειρία της Αναστάσεως του Κυρίου και η επέλευση του Αγ. Πνεύματος έδωσαν σε αυτούς αφάνταστη ορμή. Διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο για να διαλαλήσουν το νέο, ελπιδοφόρο και σωτήριο μήνυμα της εν Χριστώ απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Οι πυρωμένες από θείο ζήλο καρδιές τους και το φλογερό τους κήρυγμα έκαναν τις καρδιές των ανθρώπων να δονούνται από λαχτάρα για λύτρωση. Ο σπόρος του Ευαγγελίου ρίχνονταν από αυτούς τους άοκνους  εργάτες σε κάθε μέρος της οικουμένης και αύξανε θεαματικά.»( ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΧΙΜ. ΣΠΥΡ .ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ)

 

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

25-6-2017 Οι ανακοινώσεις της εβδομάδας

25-6-2017 Εθελοντική αιμοληψία την Κυριακή 9 Ιουλίου 2017

Την   Κυριακή  9η   Ιουλίου  2017  μετά τη  Θ. Λειτουργία, θα γίνει αιμοληψία. Η προσφορά σε αίμα είναι ένδειξη αγάπης, προσφοράς και πίστεως προς το  Χριστό. Παρακαλούμε όλους τους ενορίτες, που μπορούν να δώσουν αίμα, να προσέλθουν στον Ι. Ναό  από τις 10:30π.μ.-1:00 μ.μ.  Μπορούμε να  ενημερώσουμε  και  άλλους  ενορίτες -πολίτες  μας  σχετικά  με  την  αιμοδοσία μας.  Υπεύθυνος  ο  π. Κωνσταντίνος Σπανός.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τους καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται κατακόρυφα! Ας κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο! Αν δεν μπορούμε εμείς ας πείσουμε άλλους να έρθουν!! 

25-6-2017 4ημερη προσκυνηματική εκδρομή στην Καστοριά την Φλώρινα και την Κορυτσά

Συμπληρώθηκε ο αριθμός των Συμμετοχών  στην 4ήμερη εκδρομή (7-10/07/2017)  στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ,  ΦΛΩΡΙΝΑ και ΚΟΡΥΤΣΑ. Όσοι δήλωσαν την συμμετοχή τους  παρακαλούμε να ζητήσουν και να παραλάβουν  και από σήμερα το « Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α » από την Υπεύθυνη κα Αποστόλου Σεβαστή (τηλ. 6977721890). Παράκληση!!! Μέχρι την Κυριακή 2 Ιουλίου να έχει γίνει η εξόφληση της συμμετοχής της εκδρομής. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΕΓΚΥΡΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

25-6-2017 Ο κυριακάτικος ενοριακός καφές θα σερβιριστεί ξανά το Σεπτέμβριο ....

Ο κυριακάτικος καφές Δ Ω Ρ Ε Α Ν προς τους Ενορίτες, θα αρχίσει ξανά τη διακονία του το Σεπτέμβριο  του 2017

25-6-2017 Διήμερη προσκυνηματιοκή εκδρομή στην Παναγία την Προυσιώτισσα 2-3 Σεπτεμβρίου 2017

Διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στο Καρπενήσι και στην Παναγία την Προυσιώτισσα και στη Μονή Αγάθωνος θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 2-3 Σεπτεμβρίου. Τιμή συμμετοχής 30,00 € κάθε άτομο. Λεπτομέρειες σε ειδικό φυλλάδιο που θα κυκλοφορήσει εγκαίρως.

25-6-2017 Η Θεία Λειτουργία στο Ναό μας την εβδομάδα από 25/6/2017 μέχρι 1/7/2017

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδος 25/6 - 1/7 θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία στο Ναό μας:
  • Την Πέμπτη 29 Ιουνίου εορτή των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
  • Την Παρασκευή 30 Ιουνίου σύναξη των δώδεκα Αποστόλων
  • Το Σάββατο 1η Ιουλίου μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού

25-6-2017 Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων τελειώνει.


Η ΝΗΣΤΕΙΑ των Πρωτοκορυφαίων Αποστ. Πέτρου και Παύλου θα ολοκληρωθεί  στις 28/06/2017. Στη νηστεία αυτή επιτρέπεται η κατάλυση ιχθύων και θαλασσινών, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Το απόγευμα της 28η Ιουνίου στις 7.00μ.μ. θα γίνει ο Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία.

25-6-2017 Το Ενοριακό μας φυλλάδιο για την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017


Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

23-6-2017 Γιατί το εωθινό Ευαγγέλιο διαβάζεται απο τον Ιερέα εντός του Ιερού και τι ακριβώς είναι;


Το εωθινό Ευαγγέλιο διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου (νωρίς δηλαδή το πρωί εωθινό=πρωινό). Διαβάζεται μέσα στο Άγιο Βήμα και στα δεξιά της Αγίας Τράπεζας διότι αναφέρεται πάντα στο γεγονός της Αναστάσεως. Ο Ιερέας είναι στην θέση του Αγγέλου, αλλά μετά και κατά την ώρα που ψάλεται ο 50ος ψαλμός (μόνο κατά τις Κυριακές και συγκεκριμένα όταν ο (αριστερός) ψάλτης φτάνει στο «…ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας…»), στέκεται στην μέση της εκκλησίας για να προσκυνήσουν οι πιστοί το Ευαγγέλιο.

Αυτή η στιγμή συμβολίζει την στιγμή που ο Χριστός παρουσιάστηκε στους μαθητές του.

Τα Εωθινά Ευαγγέλια είναι ένδεκα, είναι κομμάτια από τους τέσσερεις Ευαγγελιστές και παρουσιάζουν μερικά περιστατικά από το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού.

Ορθόδοξες Απαντήσεις Ιούνιος 2009

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

22-6-2017 Ζωντανή εμπειρία από τα χαριτόβρυτα λείψανα του π. Αθανασίου Χαμακιώτη.

Πλαστήκαμε  για να μην είμαστε μονάχοι. Πλαστήκαμε για να αγαπάμε, όχι για να μισούμε. Πλαστήκαμε για να μοιραζόμαστε τους θησαυρούς μας.  Ένας  θησαυρός ήταν, είναι κι εκείνος. Γείτονάς μας. Παπάς. Εφημέριος στη Νεραντζιώτισσα. Το θησαυρό που είχε, το Χριστό, Τον μοιραζόταν. Γιατί άλλο θησαυρό δεν είχε. Η καρδιά του έβλεπε στο Χριστό, όχι στο

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

21-6-2017 Πατερ, δεν θελω να εξομολογηθω, η μητερα μου, που περιμενει εξω, με εφερε σχεδον με το ζορι


Ο ιερέας περίμενε όρθιος τον επόμενο για την εξομολόγηση. Είδε ένα νεαρό παιδί, γύρω στα δεκαπέντε, να προχωρά διστακτικό. Τον καλωσόρισε και του υπέδειξε να καθίσει στην καρέκλα απέναντί του.

Ο Εσταυρωμένος πάνω στο μικρό τραπεζάκι με το μικρό καντήλι τούς κοίταζε στοργικά και προστατευτικά. Η ατμόσφαιρα μύριζε λιβάνι από τον εσπερινό που μόλις είχε προηγηθεί.

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

20-6-2017 Οδηγός στην αθεΐα τα νέα θρησκευτικά

Γράφει ο Βασίλειος Χ. Στεργιούλης, θεολόγος

Υπουργείο Παιδείας και Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επείγονται να επιβάλουν τα νέα προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών, τα ακατάλληλα και ασύμβατα προς το Σύνταγμα, τους Νόμους του Κράτους και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Σ.τ.Ε.). Αλλά και προς το καθιερωμένο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους αγωγή και παιδεία «σύμφωνη με τις δικές τους θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις».

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

19-6-2017 Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ


Ομιλία  † Αειμνήστου  Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου,  20-6-1971
            «Μία ακόμη περίοδος Νηστείας είναι και η  νηστεία των Αγ. Αποστόλων. Προηγείται των δύο Αποστολικών Εορτών α) των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 29 Ιουνίου και  β) της Συνάξεως των Αγίων Αποστόλων στις 30 Ιουνίου.  Η χρονική διάρκεια αυτής της νηστείας είναι μεταβλητή.  Η έναρξή της εξαρτάται από την εορτή του Πάσχα. Αρχίζει την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγ. Πάντων και λήγει την 28η Ιουνίου. Δεν υπερβαίνει ποτέ  τις 30 ημέρες.

            Υπάρχει η  περίπτωση όταν

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

18-6-2017 Οι Ανακοινώσεις της Εβδομάδος

17-6-2017 Η Θεία Λειτουργία στο Ναό μας την εβδομάδα 18-24 Ιουνίου 2017

Κατά την εβδομάδα 18 -24 Ιουνίου 2017 θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία στο Ναό μας την Κυριακή 18 Ιουνίου και το Σάββατο 24 Ιουνίου.

17-6-2017 Συγκλονιστικό: Δελφίνια έβγαλαν εικόνα της Παναγίας στην ακτή – Δείτε εικόνες


Ένα θαυμαστό και ασυνήθιστο γεγονός που μας θυμίζει Συναξάρια, συνέβη στο Σότσι της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα ένα κοπάδι δελφινιών έβγαλε στην ακτή μία εικόνα της Παναγίας μπροστά στα έκπληκτα μάτια ανθρώπων που βρισκόντουσαν στην παραλία.

Το γεγονός έφερε στην δημοσιότητα ένας

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

16-6-2017 O «Μεγάλος Αδελφός» και η καρτα-βραχιολι από την Εθνική και την VISA


Όπως αναφέρει σχετικά η Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας «η Εθνική Τράπεζα καινοτομεί για μία ακόμη φορά, προσφέροντας την πρώτη wearable υπηρεσία πληρωμών η οποία θα διατίθεται σε λίγες ημέρες και στην εγχώρια αγορά.
Περί τίνος πρόκειται;

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

15-6-2017 Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων

        Πολλοί ίσως αγνοούν τη νηστεία αυτή. Η χρονική της διάρκεια κυμαίνεται, επειδή η έναρξή της εξαρτάται από την κινητή εορτή του Πάσχα. Αρχίζει από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και λήγει στις 28 Ιουνίου, την παραμονή δηλ. των Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου [δηλ. 28 Ιουν. νηστεύουμε, 29 Ιουν. όχι]. Είναι δυνατόν να διαρκέσει από ένα μήνα μέχρι καθόλου, όταν το Πάσχα πέσει 5 Μαΐου.
Για τη νηστεία αυτή κάνουν λόγο ο Μ. Αθανάσιος και οι

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

14-6-2017 Ο ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ

 
 
Ὁ Γιάννης Ἀντετοκοῦμπο γιός Νιγηριανῶν μεταναστῶν γεννήθηκε στά Σεπόλια, στήν Ἀθήνα πρίν ἀπό 20 χρόνια περίπου. Αὐτό τό παιδί, πού ἔζησε μέσα στή φτώχεια, σήμερα εἶναι διάσημος ἄσσος τοῦ ἀμερικανικοῦ μπάσκετ καί ἕνα ἀπό τά πιό ἀνερχόμενα ἀστέρια τοῦ ΝΒΑ. Πῶς ἔγινε αὐτό;
Ὁπωσδήποτε μέ σκληρή προπόνηση καί ταλέντο, ἀλλά καί μέ βαθειά πίστη στό Θεό, γιατί,

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

13-6-2017 Μεγάλη νίκη!!! Η πρωτοβουλία «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» οδεύει επιτυχώς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!


Μεγάλη νίκη των λαών της Ευρώπης επιτεύχθηκε, ώστε να οδεύσει προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έννοια της Οικογένειας, που σημαίνει μόνο τον φυσικό δεσμό ΑΝΔΡΑ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ και ΠΑΙΔΙΩΝ.

Όχι συμβιώσεις του ιδίου φύλου ή άλλου είδους !

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου της 8.6.2017 από την Οργανωτική Επιτροπή της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας "MumDudKids" έχουν συγκεντρωθεί άνω του 1.000.000 εγκύρων υπογραφών. Επίσης εκπληρώνονται

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

12-6-2017 Η Ιερά Εξομολόγηση στο Ναό μας


            Ο π. Σπυρίδων εξομολογεί  κάθε Τετάρτη βράδυ 7.30μ.μ.-9.30.μ.μ. και κάθε Σάββατο πρωί 10.00π.μ.-12.30μ.μ.  πάντα με προηγούμενη τηλεφ. επικοινωνία. ( 697 620 44 29).
            Ο π. Μιχαήλ εξομολογεί κάθε Δευτέρα τις ώρες που είναι ανοικτός ο Ναός. Για άλλες ώρες  μόνο με προηγούμενη τηλεφ. επικοινωνία. (697 781 96 60).
            Ο π. Κωνσταντίνος  εξομολογεί  Πέμπτη:  10.30 – 13.00 και Παρασκευή:  10.30 – 13.00 και 18.00 – 19.00. Τηλ. επικοινωνίας (693 81 87 385).

12-6-2017 ΕΚΔΡΟΜΗ - ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ


Η λήξη των μαθημάτων Μελέτης της Αγ. Γραφής από τον π. Σπυρίδωνα κάθε Τετάρτη απόγευμα, θα  γίνει με προσκυνηματική 4ήμερη εκδρομή στις 7, 8 , 9 και 10  Ιουλίου στην Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α,  Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α  και στην Κ Ο Ρ Υ Τ Σ Α.   Η διαμονή και τις 3 νύκτες θα γίνει στο 5***** ξενοδοχείο Λημναίο-Καστοριάς. Η τιμή κατ΄ άτομο ορίστηκε στα

12-6-2017 Ο Καφές της Κυριακής

Ο κυριακάτικος καφές προς τους Ενορίτες  συνεχίζει κανονικά τη διακονία του, στον περίβολο του Ι. Ναού,  μέχρι την Κυριακή 3 Ιουλίου. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται, είτε υπέρ Υγείας είτε υπέρ Αναπαύσεως, να προσφέρει για τη δαπάνη αυτή, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τα τηλ. 210-9917061, 6974851460,  210-9911320, 6977721890, 210-9914406, 6932426786.

12-6-2017 Κατασκήνωση για παιδιά και νέους


Συνέχεια και κορύφωση της προσπάθειας της Εκκλησίας μας να κατηχήσει τους νέους μας και να τους βοηθήσει να αγαπήσουν τον Χριστό αποτελούν οι Κατασκηνώσεις. Οι περίοδοι Κατασκηνώσεων της Ι. Αρχιεπισκοπής για το καλοκαίρι του 2017 είναι οι εξής:

12-6-2017 Η Εκκλησία κοντά στα παιδιά που δίνου εξετάσεις

 

12-6-2017 Τα Κατηχητικά διακόπτουν τη δραστηριότητά τους για το Καλοκαίρι

Οι εβδομαδιαίες κατηχητικές συναντήσεις των Μαθητών και των Φοιτητών της Ενορίας μας ολοκληρώθηκαν. Η πρώτη συνάντηση για τη νέα χρονιά θα γίνει το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου ώρα 12.00 το μεσημέρι.

12-6-2017 Μνημόσυνο με καφέ στο Ναό μας

Παρακαλούμε  όσους επιθυμούν να προσφέρουν  μετά τα μνημόσυνα των αγαπημένων τους,  καφέ σε αίθουσα της Αγ. Αικατερίνης, να επικοινωνούν μια εβδομάδα νωρίτερα από την ημέρα τελέσεως του μνημοσύνου  με την κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΠΤΗ  στα τηλ. 210-9963988 & 6942584708, εφόσον  όμως έχουν ήδη εξασφαλίσει από το γραφείο των Ιερέων την ημερομηνία και την ώρα δυνατότητας της  τελέσεως του μνημοσύνου.

Η δαπάνη για την παραχώρηση αίθουσας ανέρχεται στο ποσό των 100€, συμπεριλαμβανομένων των υλικών- προϊόντων της δεξιώσεως, ή 60€, με τα υλικά - προϊόντα της δεξιώσεως προερχόμενα εκ μέρους της οικογένειας, που τελεί το μνημόσυνο. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η δαπάνη αυτή δεν αφορά την προβλεπόμενη οικονομική επιβάρυνση για την ιεροτελεστία του μνημόσυνου προς τον Ι. Ναό.

12-6-2017 Διανομή τροφίμων στις 29 Ιουνίου

Η  Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα συμβάλλει στην ανακούφιση των ενοριτών. Για  πληροφορίες στα τηλ.: 1) 6973983879, 2) 6944602227. Θερμή παράκληση!!! Να φέρουμε τρόφιμα  για να τα διαθέτουμε στους ενδεείς αδελφούς. Ημερ. διανομής: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 12:15μ.μ.